W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze stron serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.
zamknij

Polityka prywatności

Strona internetowa firmy Hasbro jest źródłem najfajniejszych wiadomości ze świata zabawek i gier firmy Hasbro oraz wstępnych informacji dotyczących niektórych z naszych gier i zabawek. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat polityki firmy Hasbro dotyczącej zbierania informacji od dzieci w trybie online, zalecamy zapoznanie się z treścią Uwag dla rodziców zamieszczonych poniżej.

Firma Hasbro przestrzega prawa do prywatności gości odwiedzających jej stronę internetową, a ponadto jest oddana idei zapewniania bezpiecznego środowiska internetowego. Firma Hasbro przyjęła Politykę zapewniania prywatności w internecie („Politykę prywatności"), która reguluje zasady zbierania, przechowywania oraz wykorzystywania informacji podawanych przez Państwa w trybie online.

Firma Hasbro, Inc. jest licencjobiorcą programów TRUSTe Web oraz Children's Online Privacy Seal. TRUSTe jest niezależną organizacją typu "non-profit", której misją jest budowanie zaufania użytkowników do internetu poprzez promocję stosowania uczciwych praktyk informacyjnych. Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności obejmuje strony internetowe www.hasbro.com, www.hasbrotoyshop.com, a także inne strony promocyjne, na których informacje dot. zachowania prywatności są połączone, za pomocą linku, z informacjami zawartymi na niniejszej stronie. Ponieważ strony te pragną zademonstrować swoje przywiązanie do idei zachowania Państwa prywatności, zgodziliśmy się ujawnić ich praktyki informacyjne oraz poddać stosowane przez nie praktyki zachowania prywatności, kontroli pod kątem zgodności z zasadami TRUSTe.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia, w pierwszym rzędzie, prosimy o kontakt z administratorem strony internetowej, na adres hasbroregistration@hasbro.com. W przypadku braku potwierdzenia wpłynięcia zapytania, bądź właściwego zainteresowania, prosimy o kontakt z organizacją TRUSTe , za pośrednictwem strony internetowej http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, która wówczas będzie pełniła rolę pośrednika, który pomoże nam w rozwianiu Pani/ Pana obaw.

Programy TRUSTe Web oraz Children's Online Privacy obejmują tylko informacje zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej, natomiast nie obejmują informacji, które mogły być zebrane za pośrednictwem dowolnego oprogramowania pobranego z tej strony. Dodatkowo, niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych przez firmę Hasbro w trybie online, z wyłączeniem informacji pozyskanych offline.

Pragniemy zwrócić Pani/Pana uwagę na fakt, że niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron prowadzonych przez firmę Hasbro z jej biur zlokalizowanych na terenie stanu Rhode Island w USA, natomiast nie dotyczy stron internetowych prowadzonych przez nasze oddziały zagraniczne (np. Hasbro Wlk. Brytania), ani stron internetowych prowadzonych przez inne firmy lub organizacje, których linki są na niej zamieszczone. Niniejsza Polityka prywatności przestaje obowiązywać w przypadku skorzystania z linku znajdującego się na stronie internetowej Hasbro USA do przejścia na stronę jakiejkolwiek innej firmy lub organizacji, jako że firma Hasbro nie na wpływu na działalność tych stron.

Jakie informacje są gromadzone przez firmę Hasbro?

W celu zapewnienia naszym klientom jak najlepszych wrażeń z odwiedzin naszej strony internetowej, firma Hasbro może poprosić Panią/ Pana o dobrowolne podanie informacji przy: (1) rejestracji na stronie, (2) robieniu zakupów w którymkolwiek z naszych sklepów online (gdy będzie taka możliwość), (3) uczestniczeniu w konkursach, wydarzeniach lub promocjach, (4) wysyłaniu pocztą elektroniczną zapytań lub komentarza do działu wsparcia klientów firmy Hasbro (5) przesyłaniu, za pośrednictwem internetu, swojego życiorysu zawodowego oraz/lub (6) wypełnianiu badań przeprowadzanych w internecie. Informacje, o podanie których będziemy prosili będą mogły obejmować dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania. W niektórych przypadkach będziemy mogli poprosić Państwa o utworzenie hasła oraz podanie informacji demograficznych dotyczących Pani/ Pana wieku, płci, dat urodzenia dzieci w Państwa domu, posiadanych zabawek i gier oraz preferencji w tym zakresie. Jeżeli informacje demograficzne zostaną zebrane na potrzeby działań, które wymagają również danych osobowych, Państwa informacje demograficzne będą mogły być powiązane z danymi osobowymi. Umożliwi nam to dopasowanie wysyłanych informacji oraz przedstawianych treści internetowych do Pani/ Pana preferencji i zainteresowań.

Jeżeli masz mniej niż 13 lat, dane osobowe potrzebne do rejestracji oraz wykonywania innych czynności w internecie, może podać tylko twój rodzic lub opiekun prawny. Dzieci, jeżeli nie będziecie pewne czegokolwiek, co zobaczycie na tej stronie, poproście o pomoc swojego rodzica lub opiekuna prawnego. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z Uwagami dla rodziców zamieszczonymi poniżej.

Rejestracja

Jeżeli Pani/ Pan pragnie zarejestrować się na jednej z naszej stron lub zarejestrować produkt firmy Hasbro, może Pani/ Pan zostać poproszona/y o podanie danych osobowych, takich jak pełne imię i nazwisko, adres e-mail, oraz (w przypadku rejestracji produktu), adresu pocztowego. Ponadto możemy poprosić o podanie danych demograficznych, takich jak Pani/ Pana data urodzenia, płeć, daty urodzenia oraz płci dzieci w Państwa domu, kod pocztowy oraz nazwę kraju, w którym Pani/ Pan mieszka, a także informacji dot. produktów które Pan/ Pani posiada lub jest zainteresowany/a. Informacje te posłużą firmie Hasbro do okresowego przekazywania informacji dot. produktów, ofert specjalnych lub ważnych komunikatów (łącznie z informacjami dot. napraw), a także zapewniania innych specjalnych korzyści wyłącznie tym osobom, które dokonają rejestracji posiadanych przez nie produktów na naszych stronach internetowych.

Sklep online

Jeżeli zapewnimy naszym klientom możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym, odwiedzający dokonujący zakupu towarów i usług za pośrednictwem takiego sklepu, poza nazwiskiem, adresem pocztowym, numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej, będą musieli podać numer ważnej karty kredytowej oraz datę jej ważności,

Promocje/Konkursy

Aby móc wziąć udział w niektórych z naszych promocji, może być Pani/ Pan poproszony o podanie adresu e-mail lub nazwy użytkownika (nicka), co umożliwi nam zawiadomienie o ewentualnej wygranej. Prosimy o niepodawanie ze swojego prawdziwego imienia i nazwiska na potrzeby tych promocji. W przypadku innych promocji firmy Hasbro, możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w celu przesłania Pani/ Panu produktów lub informacji zwykłą pocztą. Wszystkie promocje umieszczone na stronie internetowej firmy Hasbro są administrowane przez firmę Hasbro. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, które będą mogły je wykorzystać wyłącznie w celu zapewnienia wsparcia dla promocji/ konkursu.

E-mail

Zgoda firmy Hasbro na wysłanie do niej e-maila, nie stanowi próby zebrania jakichkolwiek Pani/ Pana danych osobowych. Dane zawarte w Pani/ Pana wiadomości (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail) zostaną wykorzystany do odpowiedzenia na konkretne zapytanie lub komentarz. Pomimo, że firma Hasbro może zachować Pani/ Pana wiadomość przez jakiś okres czasu, dane osobowe w nim zawarte będą mogły być wykorzystane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na konkretne zapytanie lub komentarz.

Zgoda firmy Hasbro na wysłanie przez Panią/Pana pocztówki lub strony przyjaciołom nie stanowi próby zebrania jakichkolwiek danych osobowych Pani/ Pana lub osoby, z którą Pani/ Pan koresponduje. Podane dane osobowe (takie, jak imię i nazwisko przyjaciela oraz jego adres e-mailowy) zostaną wykorzystane wyłącznie do wysłania pocztówki, a także do umożliwienia odbiorcy przesłania odpowiedzi, zgodnie z Pani/ Pana prośbą. Jest to jednorazowa wiadomość e-mail zainicjowana przez użytkownika strony, która nie jest przechowywana , ani wykorzystywana przez firmę Hasbro do jakichkolwiek innych celów niż przesłanie danej wiadomości.

Życiorysy zawodowe

Niektóre z naszych stron internetowych umożliwiają przesyłanie życiorysów zawodowych. Dane osobowe zebrane z przesłanych życiorysów nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Niemniej jednak możemy zapewnić Panią/ Pana, że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby akceptacji oraz oceny kandydatów na poszczególne stanowiska.

Badania prowadzone za pośrednictwem internetu

W celu podniesienia wygody użytkowania naszych stron internetowych firma Hasbro może zorganizować badania online dla osób odwiedzających jej strony oraz poprosić je o dobrowolne podanie anonimowych danych demograficznych ich dotyczących oraz przesłania informacji zwrotnych dot. powodów dla których odwiedzają nasze strony oraz tego, jak można je ulepszyć. Informacje zebrane podczas takich badań są anonimowe. Firma Hasbro nie ma możliwości stwierdzenia, kto podał dane informacje, ani powiązać ich z innymi, identyfikowalnymi danymi podanymi przez użytkownika za pośrednictwem innych środków.

Niezależnie od rodzaju działania, firma Hasbro zbiera informacje tylko w zakresie niezbędnym do spełniania Pani/ Pana prośby oraz realizacji celów biznesowych firma. Odmowa podania danych osobowych będzie jednoznaczna z brakiem dostępu do określonych części strony internetowej firmy. Jednak samo korzystanie ze stron internetowych firmy Hasbro nie wymaga podawania żadnych danych osobowych.

Kto zbiera te informacje i jak będą one wykorzystywane?

Informacje podawane przez Panią/ Pana na stronach internetowych firmy Hasbro są gromadzone przez firmę Hasbro. Podane w ten sposób informacje będą wykorzystywane do przesyłania Pani/ Panu materiałów informacyjnych lub promocyjnych, łącznie z informacjami na temat nowych produktów, konkursów, funkcji, rozszerzeń, ofert specjalnych oraz innych interesujących wydarzeń. Firma Hasbro wykorzysta również Pani/ Pana dane osobowe do wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, które umożliwią nam nieustanne udoskonalanie naszych produktów i usług, a także lepsze zaspokojenie potrzeb naszych klientów.

Podane przez Panią/ Pana dane demograficzne (np. wiek i płeć) są gromadzone przez firmę Hasbro, która może je, jako zbiór danych, udostępnić osobom trzecim. Takie zbiorcze dane demograficzne nie będą mogły jednak być wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby lub jej komputera.

Komu firma Hasbro udostępnia dane osobowe?

Od czasu do czasu, firma Hasbro może angażować osoby trzecie oraz przekazywać im dane osobowe swoich klientów (łącznie z danym dzieci poniżej 13 roku życia), które zostaną wykorzystane wyłącznie do zapewniania wsparcia dla funkcjonowania strony internetowej firmy Hasbro (np. realizacji zamówień online, rejestracji online, obsługi poczty elektronicznej lub zapewnienia wsparcia technicznego). Osoby trzecie mogą wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe wyłącznie do celów podanych powyżej, a ponadto zobowiązały się do zachowania poufności oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych uzyskanych od firmy Hasbro.

Podobnie, niektórzy z usługodawców firmy Hasbro mogą pozyskać Pani/ Pana dane osobowe bezpośrednio, np. przy okazji składania podania o pracę za pośrednictwem zakładki Kariera, bądź przy zamieszczaniu zdjęć oraz/lub filmów video do publikacji. W takich przypadkach, pomimo, że strony, na których Pani/ Pan podaje swoje dane osobowe wyglądają jak strona internetowa firmy Hasbro, podmiot zapewniający wsparcie będzie wyraźnie oznakowany przy pomocy logo „Obsługiwana przez" (ang.„Powered by"). Polityka prywatności firmy Hasbro obejmuje dane osobowe podane przez Panią/ Pana na takich stronach prowadzonych przez osoby trzecie. Podmioty te mają prawo do wykorzystania Pani/ Pana danych osobowych wyłącznie do celów, o których Pani/ Pan zostanie poinformowana/y przy ich podawaniu. Ponadto podmioty te zgodziły się zachować poufność oraz zapewnić bezpieczeństwo uzyskanych od Pani/ Pana danych osobowych.

Firma Hasbro może ujawnić dane osobowe (łącznie z danymi dzieci poniżej 13 roku życia) w dobrej wierze i przekonaniu, że robi to zgodnie z wymogami przepisów prawa, m.in. siłom porządkowym lub przedstawicielom organów władzy, w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, bądź innych działań sprzecznych z prawem lub mogących narazić firmę Hasbro na odpowiedzialność prawną.

Firma Hasbro nie sprzedaje, nie wypożycza, ani, żaden inny sposób, nie ujawnia danych osobowych zebranych od użytkowników jej stron internetowych, bądź na ich temat (łącznie z dziećmi poniżej 13 roku życia) osobom trzecim do celów promocyjnych. Niemniej jednak w przypadku połączenia, przejęcia, restrukturyzacji, upadłości lub innego, podobnego zdarzenia, informacje dot. klientów firmy Hasbro mogą być przekazane następcy prawnemu lub beneficjentowi firmy Hasbro, pod warunkiem jednak, że będzie to możliwe i zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby uzyskać instrukcje dot. otrzymania stosownych informacji, prosimy o zapoznanie się z treścią puktu „Pytania i skargi" zamieszczonej poniżej.

Pliki cookies i czyste GIFy

Firma Hasbro używa plików cookie oraz czystych GIFów do zapewnienia większej atrakcyjności korzystania z naszych stron internetowych. Zastosowaniu tych plików jest źródłem informacji na temat tego, ile osób odwiedza poszczególne strony, jak często i w jaki sposób z nich korzystają, co z kolei umożliwia nam aktualizację treści zamieszczanych na stronie oraz usprawnienie nawigacji.

Pliki cookie to kawałki informacji, które są umieszczone w Pani/ Pana komputerze, aby dowiedzieć się ilu dokładnie użytkowników odwiedza konkretne strony, jak często odwiedzają daną stronę, jakimi treściami są najbardziej zainteresowani, i jakie są ich preferencje co do zakupów naszych produktów. Plik cookie, na przykład, umożliwia zapamiętanie pewnych rzeczy na podstawie protokołu internetowego lub adresu IP Pani/ Pana komputera (adres IP jest szeregiem numerów, które identyfikują każdego nadawcę lub odbiorcę informacji wysłanych lub odebranych za pośrednictwem internetu), takich jak, login, czas i długość odwiedzin, odwiedzane sekcje oraz miejsce, z którego Pani/ Pan wylogował się z danej strony. W celu zaoszczędzenia Państwu czasu potrzebnego na wpisanie danych koniecznych do zalogowania się przy każdych odwiedzinach stron internetowych firmy, firma Hasbro może łączyć informacje zawarte w pliku cookie z Pani/ Pana adresem e-mail (łącznie z adresami dzieci poniżej 13 roku życia). Firma Hasbro nie wykorzystuje plików cookie do pozyskiwania z Pani/ Pana komputera informacji, których najpierw w takim pliku nie zostały Pani/ Panu przesłane.

Czyste GIFy, czasem zwane również "web bugs", to pliki zawierające obiekty, zazwyczaj obrazy, takie jak przezroczyste jedno-pikselowe GIFy (Graphics Interchange Format – jeden z najpopularniejszych w sieci formatów plików ze zdjęciami), które są umieszczane na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, a służą do monitowania zachowania użytkownika. GIF informuje o adresie IP komputera, który pobrał stronę, URLu strony, na której GIF się znajduje, czasie przeglądania strony, rodzaju użytej wyszukiwarki oraz wcześniej ustalonej wartości cookie. Te anonimowe informacje są odsyłane do firmy Hasbro przez czysty GIF, a następnie zostają wykorzystane do dokładnego policzenia osób odwiedzających jej liczne strony internetowe, a także do poznania sposobu nawigacji oraz sposobu korzystania z sieci stron. Firm Hasbro nie łączy informacji zebranych za pośrednictwem czystych GIFów z Pani/ Pana danymi osobowymi.

Pliki logowania

Inne informacje gromadzone pasywnie przez firmę Hasbro w formie plików logowania, które rejestrują aktywność na stronie oraz zbierają dane statystyczne dotyczące zwyczajów naszych użytkowników związanych z wyszukiwaniem informacji. Dane te są generowane anonimowo, i pomagają firmie Hasbro określić (między innymi), ile i jak często użytkownicy odwiedzają nasze strony internetowej, które strony odwiedzili oraz inne, podobne dane. Pliki logowania są wykorzystywane również na potrzeby wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, co umożliwia firmie Hasbro nieustannie doskonalenie serwisu internetowego przeznaczonego dla jej klientów. Pliki logowani są wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego, i nie są powiązane z żadnym konkretnym użytkownikiem, komputerem lub wyszukiwarką.

Linki do stron osób trzecich

W celu zapewnienia określonych informacji, których nie można znaleźć stronach internetowych firmy Hasbro oraz ułatwić klientom dokonywania zakupów w internecie, firma Hasbro umieszcza na swoich stronach internetowych linki do stron osób trzecich. Przed opuszczeniem strony Hasbro, firma każdorazowo informuje o tym fakcie użytkownika oraz zachęca go do zapoznania się z polityką zapewniania prywatności osoby trzeciej przed podaniem danych osobowych.

W celu zapewnienia użytkownikom możliwości porównania sklepów i zakupów online, firma Hasbro współpracuje z niektórymi ze sprzedawców detalicznych. Możemy wykorzystać pliki cookie oraz/lub czyste GIFy (opisane powyżej) do monitorowania zachowania kupujących na naszych stronach oraz na stronach naszych partnerów detalicznych. Ze zwyczajami zakupowymi nie są powiązane żadne dane osobowe, które umożliwiłyby identyfikację osoby. Monitorowanie zwyczajów zakupowych pomaga nam w lepszym poznaniu preferencji użytkowników oraz planowaniu oferty produktowej dostępnej u naszych partnerów.

Opt-out

Jeżeli Pani/ Pan nie chce otrzymywać wiadomości e-mail od firmy Hasbro, ani regularnych informacji dot. naszych produktów oraz/lub usług można, przy rejestracji lub zbieraniu informacji, prosimy o przesłanie cookie opt-out. Jeżeli Pani/ Pan otrzymuje wiadomości e-mail lub regularne informacji, i w przyszłości, będzie chciał/a Pan/Pani usunięcia swojego nazwiska z listy mailingowej firmy Hasbro, może Pani/ Pan tego dokonać poprzez kliknięcie na link umieszczony w wiadomości e-mail, bądź przesłanie odpowiedniej informacji na adres hasbroregistration@hasbro.com. Proszę pamiętać, że wiadomość powitalna oraz wiadomości dot. usługi pocztowej nie mają charakteru promocyjnego, a tym samym nie zawierają możliwości wysłania prośby o usunięcie z listy mailingowej. Ich zadaniem jest po prostu powiadomienie użytkownika usługi, iż zgłosił chęć korzystania z niej oraz informowania go o wszelkich problemach technicznych związanych ze stroną.

Ochrona danych osobowych

Firma Hasbro będzie zbierała dane osobowe tylko w zakresie koniecznym do realizacji naszych celów biznesowych. Ponadto firma Hasbro podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich informacji (łącznie z informacjami dot. dzieci poniżej 13 roku życia) podanych nam przez Panią/ Pana. Wszystkie informacje podane firmie Hasbro lub na jej stronie internetowej są przechowywane z bezpiecznym centrum danych, a informacje wrażliwe, takie jak numery kart kredytowych są zabezpieczone przy pomocy protokołu szyfrującego SSL.

Przegląd, aktualizacja oraz usuwania danych osobowych

Osoba, która zarejestrowała się na naszej stronie internetowej, może w dowolnym momencie, przejrzeć oraz/lub dokonać aktualizacji informacji danych kontaktowych, bądź poprosić nas o usunięcie jej danych z naszych baz danych, poprzez odwiedzenie sekcji "profile" na jednej z naszych stron lub skontaktowanie się z firmą na adres hasbroregistration@hasbro.com. W przypadku wybrania kontaktu e-mailowego, w celu weryfikacji autentyczności prośby, prosimy o wpisanie w treść wiadomości nazwę strony, na której była dokonana rejestracja oraz adres e-mailowy, który był użyty do rejestracji.

Pytania i skargi

Wszelkie pytanie lub skargi dotyczące firmy Hasbro lub niniejszej polityki prywatności należy zgłaszać nam poprzez kontakt za pośrednictwem hasbroregistration@hasbro.com.

W przypadku wprowadzenia przez firmę Hasbro zmian do polityki prywatności, informacje na temat zmian zostaną zamieszczone w niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności, na stronie głównej firmy oraz w innych miejscach, które zostaną uznane za wskazane, tak, by klienci firmy Hasbro wiedzieli dokładnie, jakie informacje na ich temat są zbierane, jak są wykorzystywane oraz pod jakimi warunkami mogą, ewentualnie, zostać ujawnione osobom trzecim.

Firma Hasbro zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności w dowolnym momencie, tak więc prosimy o częste zapoznawanie się z jej treścią. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian, stosowne informacje zostaną zamieszczone tutaj, przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem informacji zamieszczonej na naszej stronie głównej. W przypadku istotnych zmian w sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych od dzieci poniżej 13 roku życia, powiadomimy, za pośrednictwem wiadomości e-mail, o tym fakcie rodziców w celu uzyskania możliwej do weryfikacji zgody na nowy sposób wykorzystania danych osobowych dziecka .

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej strony internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami korzystania.

Dane kontaktowe firmy Hasbro

Hasbro, Inc.
Attention: Website Administrator
1027 Newport Avenue, Mailstop A906
Pawtucket, RI 02861
(401) 727-6899
hasbroregistration@hasbro.com

Dziękujemy! Bawcie się dobrze!

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Firma Hasbro opracowała swoją stronę internetową w taki sposób, aby była ciekawym ii przyjemnym doświadczeniem dla dzieci (ii dorosłych) w każdym wieku. Firma Hasbro zdaje sobie sprawę, że młodsze dzieci mogą nie rozumieć niektórych z informacji znajdujących się na stronie lub sposobu, w jaki strona działa. W tym celu opracowano Oświadczenie dotyczące prywatności. Prosimy o omówienie niniejszego oświadczenia z dziećmi, aby umożliwić im lepsze zrozumienia jak należy korzystać ze strony oraz o podanie jakiego rodzaju informacji mogą być poproszone. Firma Hasbro jest przekonana, że przedstawienie odwiedzającym dokładnych i odpowiednich informacji o stronie internetowej umożliwi im dokonywanie świadomych wyborów oraz decyzji związanych z korzystaniem ze strony, a zapewni ochronę ich prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dot. naszej polityki, prosimy o korzystanie z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej. W przypadku jakichkolwiek innych kwestii, prosimy o kontakt z Obsługą klienta.

Dzieci poniżej 13 roku życia
Zbierania i wykorzystanie danych osobowych dzieci

Firma Hasbro może gromadzić i przechowywać dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia ("dzieci" lub "dziecka"), które zostały podane przez rodzica lub opiekuna prawnego w związku z rejestracją na którejkolwiek z naszych stron internetowych. W celu stwierdzenia, które dziecko ma mniej niż 13 lat, bądź czy zgoda rodziców jest wymagana, wszyscy użytkownicy, pragnący dokonać rejestracji, są proszeni o podanie swojej daty urodzenia. Użytkownicy, którzy podadzą, że mają mniej niż 13 lat, będą musieli przejść procedurę uzyskania zgody rodzica. Firma Hasbro może gromadzić i przechowywać następujące rodzaje informacji dot. dzieci poniżej 13 roku życia podane przez rodzica lub opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego. Firma Hasbro może również gromadzić adres e-mail dziecka konieczny, np. do przesłania nagrody zwycięzcy konkursu lub loterii. Ponadto firma Hasbro może gromadzić dane demograficzne dotyczące dziecka, takie jak jego data urodzenia, płeć oraz inne preferencje, a także, łączyć je z danymi osobowymi dziecka. Firma Hasbro będzie gromadziła wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez rodzica lub opiekuna prawnego. W celu uzyskania informacji jak korzystać z plików cookie lub narzędzi gromadzenia informacji, prosimy o zapoznanie się z treścią punktu zatytułowanego "Pliki cookie oraz czyste GIFy" (powyżej).

Zebrane dane rejestracyjne dziecka mogą być wykorzystane do; (a) wysłania, np. nagrody zwycięzcy konkursu lub loterii oraz (b) wysłania dziecku materiałów promocyjnych, o które poprosiło, łącznie z informacjami dot. nowych produktów, konkursów, funkcji, rozszerzeń, ofert specjalnych oraz innych, ciekawych wydarzeń (np. wiadomości e-mail z Klubu urodzinowego). Informacje te mogą być wykorzystane również na potrzeby naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, które umożliwią nam stale doskonalenie produktów i usług świadczonych naszym odwiedzającym oraz lepsze spełnianie ich potrzeb.

Podkreślamy, że nie wolno nam, uzależniać uczestnictwa dziecka w danej akcji, np. konkursie, od ujawnienia przez nie większej ilości informacji niż jest to potrzebne do wzięcia udziału w akcji. Oznacza to, że jeżeli nie potrzebujemy określonych informacji (jak no. numer telefonu dziecka), to po prostu o niego nie poprosimy. W celu zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez firmę Hasbro dla ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych dzieci prosimy o zapoznanie się z treścią punktu "Ochrona danych osobowych" (powyżej).

Dane kontaktowe firmy Hasbro

Wszelkie dane osobowe podane przez dziecko na naszej stronie (stronach) internetowych na potrzeby rejestracji, są gromadzone przez firmę Hasbro. Dane kontaktowe firmy Hasbro są następujące:

Hasbro, Inc.
Attention: Website Administrator
1027 Newport Avenue, Mailstop A906
Pawtucket, RI 02861
(401) 727-6899
hasbroregistration@hasbro.com

Ujawnianie danych osobowych dzieci

Prosimy zapoznać się z sekcją zatytułowaną "Komu firma Hasbro ujawnia moje dane osobowe" (powyżej) w celu zapoznania się z naszymi zasadami ujawniania zebranych przez nas danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Dostęp rodziców

Rodzic, który udzielił już firmie Hasbro zgody na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka, może w dowolnym czasie: (1) przejrzeć, poprawić lub poprosić o usunięcie danych dziecka oraz/lub (2) poprosić o zaprzestanie dalszego zbierania lub wykorzystywania danych osobowych dziecka. W tym celu poprosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości e-mail przesłaną Pani/ Panu przy udzielaniu zgody lub skontaktowanie się z firmą na adres hasbroregistration@hasbro.com. Prosimy o pamiętanie o wpisaniu w treść wiadomości imię i nazwisko dziecka, adres e-mailowy, swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, a także nazwę strony, na której dziecko jest zarejestrowane. W celu wprowadzenia zmian w danych demograficznych dziecka, prosimy o odwiedzenie sekcji „profile" na jednej z naszej stron. Z radością zastosujemy się do Pani/ Pana prośby.